Buscador | Revistas| Servicios |TBoletin | Estadisticas | Vademecum| Congresos| Socios Benefactores| Contacto  
 

 

 

 

 

 

 

 

X
Y

 

 

A SU SALUD. Buenos Aires.
ISSN 1812-8912
1(2003) 5 8-10(2004) 2007.

ACADEMIA DE MEDICINA. Santiago.
6(1968)-16(1974-1975).
Continúa como: Boletín del Año. Academia de Medicina, Instituto de Chile.
Continúa de: Academia de Medicina, Boletines y Memoria.

ACADEMIA DE MEDICINA, BOLETINES Y MEMORIA. Santiago.
ISSN 0567-5855
1(1966)-4(1967).
Continúa como: Academia de Medicina.

ACADEMIA DE MEDICINA DEL PARAGUAY. Asunción.
1999-2003.

ACADEMIC MEDICINE. Washington.
ISSN 1040-2446
64(1989)-73 74* 75-76 77* 78 79* 80 81*-82* 83-84 85* 86-
Continúa de: Journal of Medical Education.

ACCOMPLISHMENTS IN CANCER RESEARCH. Philadelphia.
ISSN 0273-3552
1979-95.

ACP JOURNAL CLUB. Philadelphia.
ISSN 1056-8751
114(1991)-123 128* 130(1999).
Suplemento de: Annals of Internal Medicine.

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
ISSN 0001-5172
5(1961) 6* 7-8 9* 10-14(1970).

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMEN-TUM. Copenhagen.
ISSN 0515-2720
5(1961)-7 8* 10-13 14*(1970).

ACTA ANDINA. Lima.
ISSN 1019-4347
2*(1993) 3-5 6* 7(1998).

ACTA BIOETHICA. Santiago.
ISSN 0717-5906
6*(2000) 7 8*(2002).
Continúa de: Cuadernos del Programa Regional de Bioética.

ACTA BIOQUIMICA CLINICA LATINOAMERICANA. La Plata.
ISSN 0325-2957
9*(1975) 10 11* 12-14 15* 16 17*-19* 20-22 23*- 24* 25-26 27* 28-29 30* 31-34 35*-36* 37-39 40* 41 42*-43* 44-
Continúa de: Bioquímica Clínica.

ACTA CHIRURGICA BELGICA. Bruxelles.
ISSN 0001-5458
46(1947) 51-67(1968).

ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA. Stockholm.
ISSN 0001-5482
66(1931)-69 84-97 99-140 141* 142-150 151* 152-156(1990).
Continúa como: European Journal of Surgery.

ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Stockholm.
ISSN 0301-1860
59(1940)-140 232-237 239-240 253-322 324-341 348-350 352-363 365-428 430-434 436-440 442-452 454-477 479-504 506-532 535-553 556-560 562(1991).
Continúa como: European Journal of Surgery. Supplement.

ACTA CYTOLOGICA. St. Louis.
ISSN 0001-5547
5(1961) 6* 7-8 10-16 17*-18* 19-31 32* 33-52 53* 54-

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. Oslo.
ISSN 0001-5555
38(1958)-42 43* 44 46-54 55* 56-58 59* 60-81(2001).

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Oslo.
ISSN 0365-8341
42(1959) 44-55 57-84 86-132 135-157 159 161-172 176-210 212(2001).

ACTA ENDOCRINOLOGICA. Bucuresti.
ISSN 1841-0987
1(2005)-
Continúa de: Romanian Journal of Endocrinolgy.

ACTA ENDOCRINOLOGICA. Copenhagen.
ISSN 0001-5598
30(1959) 33-45 46* 47-65 66* 67-88 89* 90-129(1993).
Continúa como: European Journal of Endocrinology.

ACTA ENDOCRINOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0300-9750
47(1959)-95 113-186 190-289(1988) 120(1989)-122         124-129(1993).

ACTA FARMACEUTICA BONAERENSE. La Plata.
ISSN 0326-2383
14*(1995) 15-19 20* 21-25(2006).                                Continúa como: Latin American Journal of Pharmacy

ACTA GASTROENTEROLOGICA LATINOAMERICANA. Buenos Aires.
ISSN 0300-9033
4*(1972) 9-15 16* 17-18 19*-21* 22-24 25* 26 27*-28* 29-31 34-36 37* 38-39 40* 41-

ACTA GINECOLOGICA. Madrid.
1(1950)-11 12* 13 14*-17* 18-19 20* 21-24 25*                28*-31*(1977).

ACTA GYNECOLOGICA SCANDINAVICA. Helsingsfors.
1(1922)-3(1925).

Continúa como: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandina-vica.

ACTA HAEMATOLOGICA. Basel.
ISSN 0001-5792
17(1957)-25 26* 27-32 35-51 52* 53-56 57* 58-106(2001/02).

ACTA MEDICA COSTARRICENSE. San José.
ISSN 0001-6002
43(2001)-45 46* 47-48 49* 51*-

ACTA MEDICA (HRADEC KRALOVE). Praha.
ISSN 1211-4286
39(1996)-40 41* 42-
Continúa de: Sborník Vedeckých Prací Lkarské Fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové.

ACTA MEDICA DE CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0515-2917
3(1958) 4* 5-9 10*-13* 14(1969).

ACTA MEDICA KINKI UNIVERSITY. Osaka.
ISSN 0386-6092
3*(1978) 5* 6-

ACTA MEDICA ROMANA. Milano.
ISSN 0001-6098
29*(1991) 30-

ACTA MEDICA SCANDINAVICA. Stockholm.
ISSN 0001-6101
68*(1928) 70* 71-72 91* 93*-94* 95 96* 98 99* 100-107 108* 109-111 112*-113* 123-134 136*-137* 138 139* 156* 157-168 169*-170* 171-212 213* 214-224(1988).
Continúa como: Journal of Internal Medicine.

ACTA MEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Stockholm.
ISSN 0365-463X
80(1937) 90-92 94-96 98-127 129-139 141 165-167 169-171 173-193 195-216 218-227 229-238 240-251 253-255 285 320-344 346-362 373-405 408 410 412-416 418 420-430 433 435-437 439 442-443 447-468 470-480 482-557 560 563-587 590-621 623-627 629-657 659-692 694-730(1988).
Continúa como: Journal of Internal Medicine. Supplement.

ACTA NEUROLOGICA BELGICA. Bruxelles.
ISSN 0300-9009
70(1970).
Continúa de: Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica.

ACTA NEUROLOGICA ET PSYCHIATRICA BELGICA. Bruxelles.
ISSN 0001-6284
64(1964) 66-69(1969).
Continúa como: Acta Neurologica Belgica.
                        Acta Psychiatrica Belgica.
Continúa de: Journal Belge de Neurologie et de Psychiatrie.

ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
ISSN 0001-6414
37*(1961) 38-40 42*-43* 45-48 49* 50 51*-52*(1975).
Continúa de: Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica.

ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0065-1427
1(1962)-12 17-25 28-34 36-42 44-52 54-55 57-62(1975).
Continúa de: Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica. Supplementum.

ACTA NEUROPATHOLOGICA. Berlin.
ISSN 0001-6322
1(1961-62)-3 4*-5* 6-16(1970).

ACTA NEUROPATHOLOGICA. SUPPLEMENT. Berlin.
ISSN 0065-1435
1(1962)-4(1968).

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
ISSN 0001-6349
4(1926)-5 19-35 36* 37-50 51* 52-63 64* 65-75 76*-78* 79-80(2001).
Continúa de: Acta Gynecologica Scandinavica.

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT. Copenhagen.
ISSN 0300-8835
19*(1939)-20* 22* 24-31 32*-35* 36 37*-42* 43 44*-45* 46-47 48* 49-50(1971) 20(1972)-168(1998).

ACTA ODONTOLOGICA LATINOAMERICANA. Buenos Aires.
ISSN 0326-4815
1(1984)-

ACTA ONCOLOGICA. Oslo.
ISSN 0284-186X
26*(1987) 27-28 34-40(2001).
Continúa de: Acta Radiologica. Oncology.

ACTA OPHTHALMOLOGICA. Copenhagen.
ISSN 0001-639X
39(1961)-45 46* 47 48* 49-52 53* 54-57(1979).
Continúa como: Acta Ophthalmologica Scandinavica.

ACTA OPHTHALMOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0065-1451
63(1961)-76 79-109 111-126 128-141(1979).
Continúa como: Acta Ophthalmologica. Supplement.

ACTA ORTHOPAEDICA. Hampshire.
ISSN 1745-3674
76(2005) 77*(2006).
Continúa de: Acta Orthopaedica Scandinavica.

ACTA ORTHOPAEDICA. SUPPLEMENTUM. Hampshire.
ISSN 1745-3690
315(2005)-324(2006).                                             Continúa de: Acta Orthopaedica Scandinavica. Supplementum

ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA. Oslo.
ISSN 0001-6470
30(1961)-34 37-39 40* 41-43 44* 45-57 58* 59-73 74* 75(2004).                                                                   Continúa como: Acta Orthopaedica

ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Oslo.
ISSN 0300-8827
44(1960)-63 66-74 86-110 112-117 119-121 125-154 156-163 165-198 200-222 224-314(2004).                             Continúa como: Acta Orthopaedica. Supplementum.

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA. Oslo.
ISSN 0001-6489
53(1961)-58 61-78 79* 80(1975).

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA. SUPPLEMENT. Oslo.
ISSN 0365-5237
23(1937) 159-193 212-322 326-333(1975).

ACTA PAEDIATRICA. Oslo.
ISSN 0803-5253
81(1992)-84 85* 86 87* 88-90(2001).
Continúa de: Acta Paediatrica Scandinavica.

ACTA PAEDIATRICA. Uppsala.
ISSN 0001-656X
50(1961) 51* 52-53(1964).
Continúa como: Acta Paediatrica Scandinavica.

ACTA PAEDIATRICA. SUPPLEMENT. Oslo.
ISSN 0803-5326
381(1992)-436(2001).
Continúa de: Acta Paediatrica Scandinavica. Supplement.

ACTA PAEDIATRICA. SUPPLEMENTUM. Uppsala.
1935* 37 57* 61-64.
Continúa como: Acta Paediatrica Scandinavica. Supplement.

ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA. Stockholm.
ISSN 0001-656X
55(1966) 56* 57-63 64* 65-79 80*(1991).
Continúa como: Acta Paediatrica. Oslo.
Continúa de: Acta Paediatrica. Uppsala.

ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT. Stockholm.
ISSN 0300-8843
161(1965)-254 256 258-312 314-318 320-373 375-379(1991).
Continúa como: Acta Paediatrica. Supplement. Oslo.
Continúa de: Acta Paediatrica. Supplementum. Uppsala.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
ISSN 0365-5555
51(1961)-68 72-77(1969).
Se divide en: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica. Section A, Pathology.
Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica. Section B, Microbiology and Immunology.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A, PATHOLOGY. Copenhagen.
ISSN 0365-4184
78A(1970)-80A 81A* 82A-83A(1975).
Continúa como: Acta Pathologica, Microbiologica et Immuno-logica Scandinavica. Section A, Pathology.
Continúa de: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION B, MICROBIOLOGY. Copenhagen.
ISSN 0105-0656
83B(1975).
Continúa como: Acta Pathologica, Microbiologica et Immuno-logica Scandinavica. Section B, Microbiology.
Continúa de: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavi-ca. Section B: Microbiology and Immunology.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION B: MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY. Copenhagen.
ISSN 0365-5571
78B(1970)-82B(1974).
Continúa de: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavi-ca.
Se divide en: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavi-ca. Section B, Microbiology.
Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica. Section C, Immunology.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C, IMMUNOLOGY. Copenhagen.
ISSN 0304-1328
83C(1975).
Continúa como: Acta Pathologica, Microbiologica et Immuno-logica Scandinavica. Section C, Immunology.
Continúa de: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavi-ca. Section B, Microbiology and Immunology.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENT. Copenhagen.
ISSN 0065-1406
210(1970)-238 240-250 252-253(1975).
Alternativamente de cada Sección A, B y C.
Continúa como: Acta Pathologica, Microbiologica et Immuno-logica Scandinavica. Supplement.
Continúa de: Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavi-ca. Supplementum.

ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0065-1486
54 (1944) 71 78 144-167 173-185 193-209(1969).
Continúa como: Acta Pathologica et Microbiologica Scandina-vica. Supplement.

ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA. Copenhagen.
ISSN 0001-6683
18(1961)-21 24*-25* 26-32 34*-37*(1975).
Continúa como: Pharmacology and Toxicology.

ACTA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA LATINOAMERI-CANA. Buenos Aires.
ISSN 0326-6656
34(1984)-37 38*(1988).
Continúa como: Acta Physiologica Pharmacologica et Thera-peutica Latinoamericana.
Continúa de: Acta Physiologica Latinoamericana.

ACTA PHYSIOLOGICA LATINOAMERICANA. Buenos Aires.
ISSN 0001-6764
2(1951)-21 22* 23-33(1983).
Continúa como: Acta Physiologica et Pharmacologica Latino-americana.

ACTA PHYSIOLOGICA PHARMACOLOGICA ET THERAPEUTICA LATINOAMERICANA. Buenos Aires.
ISSN 0327-6309
40*(1990) 41-46 47*(1997).
Continúa de: Acta Physiologica et Pharmacologica Latino-americana.

ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA. Oxford.
ISSN 0001-6772
1(1940-41)-16 18 39-42 43* 45-53 56* 57-62 66-86 87* 88-90 91* 92 93* 94-104 105*-107* 108-116 117* 118-162 163* 164-173(2001).

ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Oxford.
ISSN 0302-2994
1(1940)-2 4-12 14-56 61-64 131-148 154-185 192-193 198-228 233-236 258-275 277-293 296-384 386-405 407 409-420 422-459 462-466 471-566 570-576 578-586 589-596 598-602 604-608 610-647(2000).

ACTA PSIQUIATRICA Y PSICOLOGICA DE AMERICA LATINA. Buenos Aires.
ISSN 0001-6896
29(1983)-30 31*-32* 33-36 37*-39* 40-51 52*-53* 55*-56* 57-
Continúa de: Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina.

ACTA PSYCHIATRICA BELGICA. Bruxelles.
ISSN 0300-8967
70(1970).
Continúa de: Acta Neurologica et Psychiatrica Belgica.

ACTA PSYCHIATRICA ET NEUROLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
36(1961).
Continúa como: Acta Neurologica Scandinavica.
Acta Psychiatrica Scandinavica.
Continúa de: Acta Psychiatrica et Neurologica.

ACTA PSYCHIATRICA ET NEUROLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Stockholm.
149(1960)-159(1961).
Continúa como: Acta Neurologica Scandinavica. Supplemen-tum.
Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum.
Continúa de: Acta Psychiatrica et Neurologica. Supplemen-tum.

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
ISSN 0001-690X
37*(1961)-38* 39-40 42-47 48*(1972).
Continúa de: Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica.

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0065-1591
164(1962)-183 189-195 197-206 208-212 214-216 218-225 227-228 230-231 233-237(1972).
Continúa de: Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica. Supplementum.

ACTA RADIOLOGICA. Copenhagen.
ISSN 0284-1851
28(1987)-42(2001).
Continúa de: Acta Radiologica: Diagnosis.

ACTA RADIOLOGICA. Stockholm.
ISSN 0001-6926
1(1921) 2* 3-11 12* 13-20 21* 22-23 24*-25* 26-31 35* 36 39 40* 45-46 49-54 55* 57-58(1962).
Continúa como: Acta Radiologica: Diagnosis.
Acta Radiologica: Therapy, Physics, Biology.

ACTA RADIOLOGICA: DIAGNOSIS. Stockholm.
ISSN 0567-8056
2(1964)-14 15* 16-27(1986).
Continúa como: Acta Radiologica. Copenhagen.
Continúa de: Acta Radiologica. Stockholm.

ACTA RADIOLOGICA. EXCERPTUM. Stockholm.
11*(1930) 16* 20*-22* 27* 32*(1949).

ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY. Stockholm.
ISSN 0349-652X
19(1980)-25(1986).
Continúa como: Acta Oncologica.
Continúa de: Acta Radiologica. Oncology, Radiation, Physics, Biology.

ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY, RADIATION, PHYSICS, BIOLOGY. Stockholm.
ISSN 0348-5196
17(1978)-18(1979).
Continúa como: Acta Radiologica. Oncology.
Continúa de: Acta Radiologica. Therapy, Physics, Biology.

ACTA RADIOLOGICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
ISSN 0365-5954
1(1921)-69 116 379-405 407-425(2001).

ACTA RADIOLOGICA. THERAPY, PHYSICS, BIOLOGY. Stockholm.
ISSN 0567-8064
1*(1963) 2-16(1977).
Continúa como: Acta Radiologica. Oncology, Radiation, Phy-sics, Biology.
Continúa de: Acta Radiologica. Stockholm.

ACTA RADIOLOGICA INTERAMERICANA. Buenos Aires.
4*(1954)-5* 6-7(1957).

ACTA TOXICOLOGICA ARGENTINA. Buenos Aires.
ISSN 0327-9286
10(2002)-

ACTA TUBERCULOSEA ET PNEUMOLOGICA SCANDINAVICA. Copenhagen.
ISSN 0365-7531
41(1962)-44(1964).
Continúa como: Scandinavian Journal of Respiratory Diseases.
Continúa de: Acta Tuberculosea Scandinavica.

ACTA TUBERCULOSEA ET PNEUMOLOGICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM. Copenhagen.
51(1961)-59(1964).
Continúa como: Scandinavian Journal of Respiratory Diseases. Supplementum.
Continúa de: Acta Tuberculosea Scandinavica. Supplementum.

ACTA TUBERCULOSEA SCANDINAVICA. Copenhagen.
9*(1935)-11* 21* 23* 39-40(1961).
Continúa como: Acta Tuberculosea et Pneumologica Scandi-navica.

ACTAS CARDIOVASCULARES. Buenos Aires.
1*(1990) 2-10(1999).

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS. Madrid.
ISSN 0001-7310
3(1910)-11 13-32 33*-35* 36-63 64*-65* 68* 69 70* 71 72*-73* 74-75 76* 77-78 79*-82* 83 84*-87* 88-90 91*-94*(2003).

ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA. Madrid
ISSN 1139-9287
33*(2005)-34* 35-36 37* 38-

ACTUALIDADES MEDICAS. Buenos Aires.
4(1934)-13(1944).

ACTUALIZACION EN NUTRICION. Buenos Aires.
1*(2000) 2 3* 4 5*-7* 8 9*-10* 11-

ACTUALIZACIONES EN HEPATOLOGIA. Buenos Aires.      ISSN 1852-3994
1(2009)-

ACTUALIZACIONES EN OSTEOLOGIA. Buenos Aires.         ISSN 1669-8975
1(2005)-3 4* 6-

ACTUALIZACIONES EN SIDA. Buenos Aires.
ISSN 0327-9227
1(1993)-6 7*-8*(2000) 16* 17-

ACTUALIZACIONES TERAPEUTICAS DERMATOLOGICAS. Buenos Aires.
ISSN 0326-8578
5(1982)-6 8* 12* 13-15 16* 17-24 25* 29*-31* 32-

ADECRA. Buenos Aires
6*(2003) 7 9*-12* 13-

ADELANTOS EN MICROBIOLOGIA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS. Buenos Aires.
ISSN 0326-5099
1(1982)-8(1989-90).

ADMINISTRACION PUBLICA Y SOCIEDAD. Córdoba.
2*(1989) 3-4 6* 12-14 (2001).

ADVANCES IN CANCER RESEARCH. New York.
ISSN 0065-230X
2(1954) 11-13 15 17 19 26-27 30 33(1980).

ADVERSE DRUG REACTIONS AND ACUTE POISONING REVIEWS. Oxford.
ISSN 0260-647X
2*(1983)-4* 5 6*-9*(1990).
Continúa como: Adverse Drug Reactions and Toxicological Reviews.

AIDS. Philadelphia.
ISSN 0269-9370
1*(1987)-2* 3 4* 5-10 11* 12-19 20*(2006).

AJR. AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY. Springfield.
ISSN 0361-803X
128(1977)-158 159* 160 161* 162-177 178* 180*(2003).
Continúa de: American Journal of Roentgenology.

ALCMEON. REVISTA ARGENTINA DE CLINICA NEURO-PSIQUIATRICA. Buenos Aires.
ISSN 0327-3954
1*(1990-91)-2* 6* 7-9 10* 11-13 (2006).
Disponible Online.

ALERGIA E INMUNOLOGIA CLINICA. Córdoba.
ISSN 0328-2872
13(1997)-14 15* 16-19 20* 21 22*-23* 25(2007).

ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA. Madrid.
ISSN 0301-0546
2*(1974) 4*-14* 15-17 18* 19 20* 21-22 23*-24* 25-27 28* 29 30*-31* 34 35*-38* 39-

A.M.A. AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN. Chicago.
ISSN 0096-8994
81(1951)-84 85* 86 87* 88 89*(1955).
Continúa como: A.M.A. Journal of Diseases of Children.
Continúa de: American Journal of Diseases of Children.

AMA ARCHIVES OF DERMATOLOGY. Chicago.
ISSN 0096-5359
71(1955)-81(1960).
Continúa como: Archives of Dermatology.
Continúa de: AMA Archives of Dermatology and Syphilology.

AMA ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND SYPHILOLOGY. Chicago.
ISSN 0096-5979
62(1950)-70(1954).
Continúa como: AMA Archives of Dermatology.
Continúa de: Archives of Dermatology and Syphilology.

AMA ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY. Chicago.
ISSN 0375-8532
2(1960).
Continúa como: Archives of General Psychiatry.
Continúa de: AMA Archives of Neurology and Psychiatry.

AMA ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE. Chicago.
ISSN 0888-2479
84* (1950) 85-97 98* 99-105(1960).
Continúa como: Archives of Internal Medicine.
Continúa de: Archives of Internal Medicine.

AMA ARCHIVES OF NEUROLOGY. Chicago.
ISSN 0375-8540
2*(1960).
Continúa como: Archives of Neurology.
Continúa de: AMA Archives of Neurology and Psychiatry.

AMA ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY. Chicago.
ISSN 0096-6886
74(1955)-80(1958).
Continúa como: AMA Archives of General Psychiatry.
AMA Archives of Neurology.
Continúa de: Archives of Neurology and Psychiatry.

AMA ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY. Chicago.
ISSN 0096-6339
57*(1957).
Continúa como: Archives of Ophthalmology.
Continúa de: Archives of Ophthalmology.

AMA ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY. Chicago.
ISSN 0096-6894
67*(1958) 68 69* 87*(1968).
Continúa como: Archives of Otolaryngology.
Continúa de: Archives of Otolaryngology.

AMA ARCHIVES OF PATHOLOGY. Chicago.
ISSN 0096-6711
50(1950)-69(1960).
Continúa como: Archives of Pathology.
Continúa de: Archives of Pathology.

AMA ARCHIVES OF SURGERY. Chicago.
ISSN 0096-6908
61(1950)-80(1960).
Continúa como: Archives of Surgery.
Continúa de: Archives of Surgery.

A.M.A. JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN. Chicago.
ISSN 0096-6916
93(1957)-99(1960).
Continúa como: American Journal of Diseases of Children.
Continúa de: A.M.A. American Journal of Diseases of Children.

AMBIENTE MEDICO. Buenos Aires.
ISSN 0326-0674
1978* 79-82 83* 84 85*-86* 91* 95*.

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Chicago.
1914 18-20 26-28 30-35.

AMERICAN HEART JOURNAL. St. Louis.
ISSN 0002-8703
23(1942)-72 73* 74-75 76* 77-131 132* 133-142 143*(2002).

AMERICAN JOURNAL OF CANCER. New York.
15(1931)-40(1940).
Continúa como: Cancer Research.
Continúa de: Journal of Cancer Research.

AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY. New York.
ISSN 0002-9149
5*(1960)-6* 8* 9-10 11*-12* 14-64 65* 66 67* 68-77 78* 79-81 82* 83-89 90* 92*(2003).

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY. Chicago.
ISSN 0002-9173
1(1931)-14 15* 16 19 23 24* 27-61 62* 63-64 65* 69* 70-91 92* 93-97 98* 99-101 102* 103-110 111* 112-116 117*(2002).

AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN. Chicago.
ISSN 0096-8994
32*(1926)-33* 43*-44* 49* 50* 58*-60* 61 62* 64* 72*-75* 77-80(1950).
Continúa como: A.M.A. American Journal of Diseases of Children.

AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN. Chicago.
ISSN 0002-922X
100(1960)-102 104 105* 107-120 121*(1971).
Continúa de: A.M.A. Journal of Diseases of Children.

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY. Baltimore.
ISSN 0002-9262
114(1981)-126 127* 128-133 134* 135-145 146* 147-154(2001).
Continúa de: American Journal of Hygiene.

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. New York.
ISSN 0002-9270
21(1954)-22 23* 24-29 30* 31 32* 36* 38* 40* 42* 44*-45* 46 47*(1967).
Continúa de: Review of Gastroenterology.

AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY. New York.
ISSN 0361-8609
16(1984)-17 18* 19- 42 43* 44-68 69*(2002).

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. Chicago.
ISSN 0002-9297
15(1963)-18 19* 20-27 28* 29-30 31* 32-53 54* 55-67 74-76 77* 78-80 81* 82-85 86*-87* 88-

AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE. New York.
ISSN 0002-9343
7(1949) 8* 9-18 19* 20-35 36*-39* 40-111 113* 114-117 118*-123* 124-

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. St. Louis.
ISSN 0002-9378
1(1920)-91 92* 93-107 109-156 157* 158-186 187* 188-189 190* 191-193 194* (2006).
Continúa de: American Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children.

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY. Chicago.
ISSN 0002-9394
1(1918)-4 28*-29* 53-81 82* 83-86 87* 88-90 91*-92* 93-107 108* 109-133(2002).

AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY. Bethesda.
ISSN 0002-9440
1(1925)-22 25-27 30-31 32* 33-38 39* 40 41*-43* 44-74 75* 76-82 89* 98* 99-134 135* 136-137 138*-139* 140-141 142* 143-152 153* 154-167 168* 169 170* (2007).

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY. Bethesda.
ISSN 0002-9513
129(1940)-135 136* 137 138* 139-142 150*-151* 188-193 195 198-223 224* 225 226* 227-236 237* 238-245 246* 247-253 254* 255-267 268* 269-281(2001).

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY. Washington.
ISSN 0002-953X
106*(1949-50)-107* 108-109 110* 111-112 114-115 116*-117* 127* 135* 138-140 141* 142-144 145*-146* 147-148 149* 150-154 155* 156-162 163*(2006).
Continúa de: American Journal of Insanity.

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Texas.
ISSN 0002-9556
58(1945) 59* 62*-64* 65 68-71 73-83(1970).

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. Washington.
ISSN 0090-0036
62(1972)-63 64* 65 74* 75-81 82* 83-84 85* 87-95(2005).
Continúa de: American Journal of Public Health and the Nations Health.

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH AND THE NATIONS HEALTH. Washington.
ISSN 0002-9572
40*(1950)-42*(1952).
Continúa como: American Journal of Public Health.
Fusión de: American Journal of Public Health. New York.
Nations Health.

AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY. Copenhagen.
ISSN 1046-7408
19(1989)-21 22* 23-24 25* 26-46(2001).
Continúa de: American Journal of Reproductive Immunology and Microbiology.

AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY. New York.
ISSN 0271-7352
1(1980)-6(1984).
Continúa como: American Journal of Reproductive Immunology and Microbiology.

AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY. New York.
ISSN 8755-8920
7(1985)-11 12* 13-18(1988).
Continúa como: American Journal of Reproductive Immuno-logy. Copenhagen.
Continúa de: American Journal of Reproductive Immunology. New York.

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE. New York.
ISSN 1073-449X
149*(1994) 150-164 165*-166* 167-171 172* 173-174 175*(2007).
Continúa de: American Review of Respiratory Disease.

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY. New York.
ISSN 1044-1549
1(1989)-2 3* 4 5* 6-8 9* 10-18 19* 20-25(2001).

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY. Springfield.
ISSN 0361-803X
126-127(1976).
Continúa como: AJR. American Journal of Roentgenology.
Continúa de: American Journal of Roentgenology, Radium Therapy and Nuclear Medicine.

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY, RADIUM THERAPY AND NUCLEAR MEDICINE. Springfield.
ISSN 0002-9580
104(1969)-120 121* 122-125(1975).
Continúa como: American Journal of Roentgenology.
Continúa de: American Journal of Roentgenology and Radium Therapy.

AMERICAN JOURNAL OF SURGERY. Newton.
ISSN 0002-9610
77*(1949) 78-118 119* 120-121 122*-123* 133* 135* 139* 143 144*(1982).
Continúa de: American Journal of Surgery and Gynecology.

AMERICAN JOURNAL OF SYPHILIS, GONORRHEA AND VENE-REAL DISEASES. St. Louis.
5(1921)-18 20 23-38(1954).

AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES. Philadelphia.
ISSN 0002-9629
151(1916)-168 169* 171-175 176*-177* 178 181*-182* 185*-188* 192* 194* 196* 199-272 273* 274-288 289* 290-293 294*-295* 296-306 307* 308-320 321* 322 323*(2002).

AMERICAN REVIEW OF RESPIRATORY DISEASE. New York.
ISSN 0003-0805
80*(1959) 81-91 92* 93-98 99* 101-106 107* 108-123 124* 125 126*-127* 128-133 134* 135-144 145*-146* 147-148(1993).
Continúa como: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Continúa de: American Review of Tuberculosis and Pulmo-nary Diseases.

AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS. Baltimore.
ISSN 0096-0381
36*(1937) 37 38* 39-40 41*-42* 44* 46-64 66-70(1954).
Continúa como: American Review of Tuberculosis and Pulmo-nary Diseases.

AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS AND PULMONARY DISEASES. Baltimore.
ISSN 0096-039X
71(1955) 73-78(1958).
Continúa como: American Review of Respiratory Disease.
Continúa de: American Review of Tuberculosis.

ANAESTHESIA. London.
ISSN 0003-2409
3(1948) 17*-18* 20-23 32-56(2001).

ANAIS ACADEMIA DE MEDICINA DA BAHIA. San Salvador de Bahía.
3(1981).

ANAIS BRASILEIROS DE GINECOLOGIA. Rio de Janeiro.
9(1940)-53 54*-56* 57-60 61* 62-63 64*-65*(1968).
Continúa de: Annaes Brasileiros de Ginecologia.

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS. Rio de Janeiro.
ISSN 0001-3765
18(1946)-22 23* 24-27 28* 29 35* 36-45 46*-47* 49-53 54* 55-57 58*-60* 61 62*-63*(1991).
Continúa de: Revista da Academia Brasileira de Ciências.
Acceso on-line: 2000-

ANAIS DA CLINICA GINECOLOGICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. São Paulo.
1(1947)-6(1958).

ANAIS DA FACULDADE DE MEDICINA. Recife.
ISSN 0365-2416
1998* 99 45(2000)-52(2007).
Continúa de: Anais da Faculdade de Medicina do Recife.

ANALECTA VETERINARIA. La Plata.
4(1972)-5 10-14 20-22 (2002).
Continúa de: Revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata.

ANALES ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Lima.
(1996-1997).

ANALES ARGENTINOS DE MEDICINA. Buenos Aires.
ISSN 0402-3242
1(1956)-3 4* 8-11 12* 13-14 15*(1970).

ANALES DE CIRUGIA VASCULAR. Barcelona.
ISSN 1130-2542
2*(1988)-5*(1991) 23*(2009).

ANALES DE FARMACIA Y BIOQUIMICA. Buenos Aires.
1(1930)-8(1937).

ANALES DE LA ACADEMIA BOLIVIANA DE MEDICINA. La Paz.
1(1988)-2(2000).

ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
1(1823).
Continúa como: Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA. Buenos Aires.
1958-65 21*(1968)-22* 26* 30 40-41 43 45-47 50-52 54-62(2008).

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0325-1586
1(1960)-10 15-18 21-25 27-32 34 38(2004).

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS. Buenos Aires.
ISSN 0567-5804
25(1980)-35 37 40-46(2001).

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. Buenos Aires.
ISSN 0365-1185
8(1942)-12 14-20 23-25 27 30 35 45-49 51-61(2009).

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS. Buenos Aires.
ISSN 0325-4763
3(1974)-5 7-9 13-16 20-26 29-32 34-35(2008).

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
2(1969) 9 13 33-38 40-41 43-45 47-

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA. Córdoba.
ISSN 0325-5425
29(1990)-30 32-33 35-41 42-46 48-

ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA. Buenos Aires.
ISSN 0327-8557
10(1985)-27 29-

ANALES DE LA CATEDRA DE CLINICA GINECOLOGICA. Rosario.
1(1942)-3(1944).

ANALES DE LA CATEDRA DE CLINICA MEDICA DEL DR. E. S. MAZZEI. Buenos Aires.
4(1951)-11(1970).

ANALES DE LA CATEDRA DE PATOLOGIA Y CLINICA DE LA TUBERCULOSIS. Buenos Aires.
ISSN 0301-8911
1(1939)-26 28-34 36(1977).
Continúa como: Anales de la Cátedra de Tisioneumonología.

ANALES DE LA CATEDRA DE TISIONEUMONOLOGIA. Buenos Aires.
38(1979)-39(1980).
Continúa de: Anales de la Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis.

ANALES DE LA CLINICA DEL PROF. J. J. BERETERVIDE. Buenos Aires.
1935 1938.

ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA PLATA. La Plata.
1(1937)-15(1948).
Continúa como: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.

ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA. Lima.
ISSN 1025-5583
57(1996) 58* 64*-66*(2005).

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA. CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES. Zaragoza.
ISSN 1134-1750
60(1993) 62 64-72 80 82 84-86 90(2007).
Continúa de: Conferencias y Comunicaciones. Academia de Medicina de Zaragoza.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA. SESION INAUGURAL. Zaragoza.
ISSN 1134-1793
65(1995)-73 77 81-83 88-91(2008).
Continúa de: Conferencias y Comunicaciones. Academia de Medicina de Zaragoza.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. Cádiz.
ISSN 0210-7058
28(1992)-29(1993).

ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA. Madrid.
ISSN 1697-4271
69*(2003) 70-71 72*-74* 75 76* 77-

ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Madrid.
ISSN 0034-0634
54(1934)-55 57*-59* 60-70 71* 72-75 76* 77-81 82*-83* 84-91 92* 93-94 95*-96* 97 98* 99 100*-101* 102-105 106*-110* 111-122 123* 124-

ANALES DE LA SANIDAD MILITAR. Buenos Aires.
1(1899)-6(1904).
Continúa como: Revista de la Sanidad Militar.

ANALES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CRIMINOLOGIA. Buenos Aires.
1(1934)-12(1948).

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA. Buenos Aires.
ISSN 0037-8437
211(1981)-216 218-222 223*-225* 226 228*(1998).

ANALES DE LA SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
1(1909)-14(1922).
Continúa como: Boletín de la Sociedad de Obstetricia y Gine-cología de Buenos Aires.

ANALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISICA Y QUIMICA. Madrid.
1(1903)-19(1921).

ANALES DE LA SOCIEDAD PERUANA DE HISTORIA DE LA MEDICINA. Lima.
1(1939)-7 9(1947).

ANALES DE LA SOCIEDAD QUIMICA ARGENTINA. Buenos Aires.
1(1913)-10(1922).

ANALES DEL ATENEO DE CLINICA MEDICA PROF. PEDRO ESCUDERO. Buenos Aires.
1(1931)-3(1933).

ANALES DEL ATENEO DEL INSTITUTO DE MATERNIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DR. SAMUEL GACHE, HOSPITAL RAWSON. Buenos Aires.
1(1942)-6(1950).

ANALES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES TISIOLOGICAS. Buenos Aires.
1(1934)-2(1936).

ANALES DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO. Buenos Aires.
1(1877-78)-4 8 10-29(1906).

ANALES DEL DEPARTAMENTO CIENTIFICO DE SALUD PUBLICA. Montevideo.
1(1933-34)-2 3*(1939).

ANALES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE. Buenos Aires.
6(1896) 9 10*-15* 17*-18* 19-20 21*-22* 23 24* 25-26 27* 28 29*(1923).

ANALES DEL DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL PARA LAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO. Buenos Aires.
1(1938)-7(1941).

ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISICAS APLICADAS A LA PATOLOGIA HUMANA. Buenos Aires.
1(1940)-5(1943).

ANALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL. Buenos Aires.
1(1949)-3(1951).
Continúa como: Anales del Instituto de Medicina Experi-mental Angel H. Roffo.
Continúa de: Boletín del Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, Universidad de Buenos Aires.

ANALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL ANGEL H. ROFFO. Buenos Aires.
4(1952)-5(1953).
Continúa de: Anales del Instituto de Medicina Experimental.

ANALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. Buenos Aires.
1(1928)-3(1930).

ANALES DEL INSTITUTO MODELO DE CLINICA MEDICA LUIS AGOTE. Buenos Aires.
2*(1916) 3-7 1925 1928 11(1930)-27(1947-49).

ANALYTICAL CHEMISTRY. Washington.
ISSN 0003-2700
50(1978).

ANATOMICAL RECORD. New York.
ISSN 0003-276X
130(1958)-132 136-144 145*-146* 147-150 152* 153-195 196* 199-260 263-291 292*(2009).

ANESTHESIA AND ANALGESIA. Ohio.
ISSN 0003-2999
41*(1962)-42* 43 44*-46* 47-49 50*(1971).
Continúa de: Current Researches in Anesthesia and Analgesia.

ANESTHESIOLOGY. Philadelphia.
ISSN 0003-3022
24(1963)-38 39*-40* 41 42* 43-47(1977).

ANGIOLOGIA. Barcelona.
ISSN 0003-3170
1(1949)-7 8* 9-14 15* 16-26 27* 28-31 32*-33* 37* 38-40 41*-42* 43-52(2000).

ANNAES BRASILEIROS DE GINECOLOGIA. Rio de Janeiro.
1(1936)-8(1939).
Continúa como: Anais Brasileiros de Ginecologia.

ANNALEN DER CHEMIE UND PHARMACIE. Leipzig.
33(1840)-168(1873).
Continúa como: Justus Liebig’s Annalen der Chemie und Pharmacie.
Continúa de: Annalen der Pharmacie.

ANNALEN DER PHARMACIE. Heidelberg.
1(1832)-32(1839).
Continúa como: Annalen der Chemie und Pharmacie.

ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE. Helsinki.
ISSN 0355-9521
72(1983)-76 77*-78* 79-90(2001).
Continúa como: Scandinavian Journal of Surgery.
Continúa de: Annales Chirurgiae et Gynaecologiae Fenniae.

ANNALES D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET D’ANATOMIE NORMALE MEDICO-CHIRURGICALE. Paris.
3(1926)-15 16*(1939-1940).
Continúa de: Annales d’Anatomie Pathologique Médico-Chirurgicale.

ANNALES D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE MEDICO CHIRURGICALE. Paris.
1(1924)-2(1925).
Continúa como: Annales d’Anatomie Pathologique et d’Anato-mie Normale Médico-Chirurgicale.

ANNALES DE CHIMIE ET DE PHYSIQUE. Paris.
S.4: 7(1866)-8 10-11(1867) S.6: 13(1888)-30(1893) S.7: 1-3(1894).

ANNALES DE CHIRURGIE. Paris.
ISSN 0003-3944
14(1960)-16 17* 52-53(1999) 125(2000)-127 128*(2003).
Absorbió a: Lyon Chirurgical.

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE. Paris.
S.6: 5(1924)-10(1929) S.7: 1(1930)-10(1940) S.8: 1(1941)-7 8* 9-10(1950) 78(1951)-102 103*(1976).
Fusionada con: Bulletin de la Société Française de Dermato-logie et de Syphiligraphie.
Para formar: Annales de Dermatologie et de Vénéréologie.

ANNALES D’ENDOCRINOLOGIE. Paris.
ISSN 0003-4266
53*(1992) 54-55 56*(1995).

ANNALES DE GYNECOLOGIE ET D’OBSTETRIQUE. Paris.
1(1874)-72(1919).
Fusionada con: Archives Mensuelles d’Obstétrique et de Gy-nécologie.
Para formar: Gynécologie et Obstétrique.

ANNALES D’IMMUNOLOGIE. Paris.
ISSN 0300-4910
124C(1973)-126C 127C* 128C-135C,D(1984).
Continúa como: Annales de l’Institut Pasteur. Immunologie.
Continúa de: Annales de l’Institut Pasteur. Revue d’Immu-nologie.

ANNALES DE MEDECINE. Paris.
1(1914)-34 43* 45*-47*(1946).

ANNALES DE MICROBIOLOGIE. Paris.
ISSN 0300-5410
124A,B(1973) 125A* 125B 126A* 126B 127A 128A,B-135A,B(1984).
Desde 1980 continúa en parte como: Annales de Virologie.
Continúa como: Annales de l’Institut Pasteur. Microbiologie.
Continúa de: Annales de l’Institut Pasteur.

ANNALES DE PEDIATRIE. Paris.
ISSN 0066-2097
4(1957)-5 6* 7 8* 9-11 12* 13 14*-15* 16-17 18*(1971).

ANNALES DE VIROLOGIE. Paris.
ISSN 0242-5017
131(1980) 135(1984).
Continúa como: Annales de l’Institut Pasteur. Virologie.
Continúa de: Annales de Microbiologie.

ANNALES DE L’INSTITUT COLONIAL DE MARSEILLE. Marseille.
2(1895)-5(1898).

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. Paris.
ISSN 0020-2444
1(1887)-63 64*-65* 72* 74* 75 94-96 97* 98-101 102* 103-107 110-123(1972).
Continúa como: Annales de Microbiologie.
Fusionada en parte con: Revue d’Immunologie.
Para formar: Annales d’Immunologie.

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGIE. Paris.
ISSN 0769-2625
136C,D(1985)-137C(1986).
Continúa como: Annales de l’Institut Pasteur. Immunology.
Continúa de: Annales d’Immunologie.

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGY. Paris.
ISSN 0769-2625
137D*(1986) 138-139(1988).
Continúa como: Research in Immunology.
Continúa de: Annales de l’Institut Pasteur. Immunologie.

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGIE. Paris.
ISSN 0769-2609
136A,B(1985)-137A(1986).
Continúa como: Annales de l’Institut Pasteur. Microbiology.
Continúa de: Annales de Microbiologie.

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGY. Paris.
ISSN 0769-2609
137B(1986)-139(1988).
Continúa como: Research in Microbiology.
Continúa de: Annales de l’Institut Pasteur. Microbiologie.

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. VIROLOGIE. Paris.
ISSN 0769-2617
136(1985)-137(1986).
Continúa como: Annales de l’Institut Pasteur. Virology.
Continúa de: Annales de Virologie.

ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. VIROLOGY. Paris.
ISSN 0769-2617
137(1986)-139(1988).
Continúa como: Research in Virology.
Continúa de: Annales de l’Institut Pasteur. Virologie.

ANNALES DES FALSIFICATIONS. Paris.
1(1908)-9(1916).
Continúa como: Annales des Falsifications et des Fraudes.

ANNALES DES FALSIFICATIONS ET DES FRAUDES. Paris.
ISSN 0365-2157
10(1917).
Continúa como: Annales des Falsifications et de l’Expertise Chimique.
Continúa de: Annales des Falsifications.

ANNALES DES MALADIES DE L’OREILLE, DU LARYNX, DU NEZ ET DU PHARYNX. Paris.
42(1923)-49(1930).
Continúa como: Annales d’Oto-Laryngologie.

ANNALES DES MALADIES DES ORGANES GENITOURINAIRES. Paris.
14(1886)-27(1909).
Continúa como: Journal d’Urologie Médicale et Chirurgicale.

ANNALES DES MALADIES VENERIENNES. Paris.
19(1924)-33(1938).

ANNALES MEDICINAE INTERNAE FENNIAE. Helsinki.
ISSN 0365-4362
35*(1946)-38* 39-47 48*-49* 50-57(1968).
Continúa como: Annals of Clinical Research.

ANNALES MEDICINAE INTERNAE FENNIAE. SUPPLEMENTUM. Helsinki.
1(1947)-25 28-38 40-45 50(1967).

ANNALI DELL’ISTITUTO CARLO FORLANINI. Roma.
ISSN 0021-2431
1(1937)-2 3* 9 10*-11* 12-13 14* 15-29(1969).

ANNALI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA. Bologna.
ISSN 0003-4673
18(1946)-19 21-41(1968).
Continúa como: Diagnòstica per Immagini.
Continúa de: Annáli di Radiología e Física Mèdica.

ANNALI DI RADIOLOGIA E FISICA MEDICA. Bologna.
8(1934)-9(1935).
Continúa como: Annali di Radiología Diagnòstica.
Continúa de: Rivista di Radiología e Física Mèdica.

ANNALI ITALIANI DI MEDICINA INTERNA. Roma.
ISSN 0393-9340
7(1992)-8 9* 10 11* 12-14 15*(2000).

ANNALS OF CLINICAL RESEARCH. Helsinki.
ISSN 0003-4762
1(1969)-4 5*-13* 14 15* 16-20(1988).
Continúa como: Annals of Medicine.
Continúa de: Annales Medicinae Internae Fenniae.

ANNALS OF EPIDEMIOLOGY. New York.
ISSN 1047-2797
1(1990-91)-5 6*(1996).

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE. Philadelphia.
ISSN 0003-4819
13(1940)-21 22* 23-25 26*-27* 28-29 30*-31* 32-61 62* 63-83 84*-87* 88-105 106*-109* 110-135 136* 137-143 144*-145* 146-

ANNALS OF MEDICINE. Oxford.
ISSN 0785-3890
21(1989)-22 23*(1991).
Continúa de: Annals of Clinical Research.
Medical Biology.

ANNALS OF ONCOLOGY. London.
ISSN 0923-7534
5*(1994)-8*(1997).

ANNALS OF OTOLOGY, RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY. St. Louis.
ISSN 0003-4894
98(1989)-99 100* 101-110 111*(2002).

ANNALS OF OTOLOGY, RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY. SUPPLEMENT. St. Louis.
ISSN 0096-8056
138(1989)-146 148-153 155-171 173-187(2001).

ANNALS OF SURGERY. Philadelphia.
ISSN 0003-4932
41(1905)-70 71* 72-82 85-87 88* 89-98 111* 113-115 117-129 130* 131-132 134* 135-152 153* 154-183 184* 185-187 188* 189-191 192* 193 194*-196* 199* 209 210* 211-234 235*(2002).

ANNALS OF VASCULAR SURGERY. New York.
ISSN 0890-5096
9(1995)-10 11*(1997).

ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES. New York.
ISSN 0077-8923
46*(1945) 50* 53* 63*-65* 67*-92* 96*-109* 111*-121* 128*-130* 132*-148* 151* 153*-169* 171*-172* 180 199 201 206-207 220 226 286 291 296 305 310 315 320 329-330 332 344 389 392 401 409 441 485 522 557 559 569 594 599 603 664 673 693 723 725 756 839-840(1998).

ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY. Palo Alto.
ISSN 0066-4154
1(1932)-2 6-13 15-16 24 26-31 33 35-44(1975).

ANNUAL REVIEW OF GENOMICS AND HUMAN GENETICS. Palo Alto.
ISSN 1527-8204
1(2000)-5 7 9-

ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY. Palo Alto.
ISSN 0732-0582
1(1983) 3 5-7 9-18 20-27 29(2011).

ANNUAL REVIEW OF MEDICINE. Palo Alto.
ISSN 0066-4219
8(1957)-9 11-15 17-23 25-26 31-33 35-52 54-

ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY. Palo Alto.
ISSN 0362-1642
24(1984)-25 27-30 32 43-48 50-
Continúa de: Annual Review of Pharmacology.

ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY. Palo Alto.
ISSN 0066-4278
1(1939)-8 19-26 28-63(2001).

ANNUAL REVIEW OF POPULATION LAW. Cambridge.
ISSN 0364-3417
7(1980) 9-11 13 15-24(1997).

ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH. Palo Alto.
ISSN 0163-7525
11(1990)-22(2001).

ANNUARIO DE CHIMICA SCIENTIFICA E INDUSTRIALE. Torino.
1(1919-20)-2(1921).
Suplemento de: La Enciclopedía di Chímica de Guareschi.

ANNUARIO DELLA SOCIETA CHIMICA DI MILANO. Milano.
1895-1908.

ANTIOQUIA MEDICA. Medellín.
ISSN 0044-8389
1(1950-51) 2*-4* 10*-12* 13-26 27* 28-32 33*(1984).
Fusión de: Boletín Clínico.
Anales de la Academia de Medicina de Medellín.       Continúa como: Iatreia

ANTIOXIDANTES Y CALIDAD DE VIDA. Buenos Aires.
ISSN 0328-090X
1(1994)-6 7*(2000).

ANUARIO; INSTITUTO DE ESPAÑA REAL ACADEMIA DE FARMACIA. Madrid.
1(1948)-19 22-25 27-39 43(1990).

ANUARIO DE MEDICINA Y CIRUGIA. Madrid.
10(1872)-11 15-19 21(1884) S.2: 1(1885)-14(1891).
Continúa como: Anuario Internacional de Medicina y Cirugía.

ANUARIO DE PROGRESOS TERAPEUTICOS EN MEDICINA INTERNA. Buenos Aires.
1(1947)-4 6-7(1953).

ANUARIO INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGIA. Madrid.
S.2: 15*(1892) 19-20 23 32(1900).
Continúa de: Anuario de Medicina y Cirugía.

AR ARTRITIS REUMATOIDEA. Buenos Aires.
ISSN 1853-1709
1(2011)-

ARBEITEN AUS DEM KAISERLICHEN GESUNDHEITSAMTE. Berlin.
1(1886)-24(1906).

ARCHIV DER PHARMAZIE. Berlin.
143(1858)-203 228-248(1910).
Continúa como: Archiv der Pharmazie und Berichte der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft.
Continúa de: Annalen der Pharmacie.

ARCHIV FUR GESCHWULSTFORSCHUNG. Dresden.
ISSN 0003-911X
43*(1974)-45* 46-47 48*-51* 52-57 58*-60* 61(1991).
Suspendida su publicación.

ARCHIV FUR GYNAKOLOGIE. München.
ISSN 0003-9128
1(1870)-174 176-179 181-193 194* 199 200* 203*-204* 205-214 215* 216 217* 218-225(1978).
Continúa como: Archives of Gynecology.
Continúa de: Monatsschrift für Geburtskunde und Frauen-krankheiten.

ARCHIV FUR HYGIENE. Munich.
ISSN 0003-9144
1(1883)-36(1899).
Continúa como: Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitekunde, Infektionskrankheiten und Hygiene.

ARCHIV FUR KLINISCHE CHIRURGIE. Berlin.
ISSN 0365-3706
1(1860)-101 103-131 133-179(1934).
Fusionado con: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
Para formar: Langenbecks Archiv für Klinische Chirurgie, Ve-reinigt mit Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.

ARCHIV FUR KLINISCHE MEDIZIN. Munich.
ISSN 0365-3773
212(1966)-213 214* 215-216(1969).
Continúa como: European Journal of Clinical Investigation.
Fusión de: Zeitschrift für Klinische Medizin.
Deutsches Archiv für Klinische Medizin.

ARCHIV FUR KLINISCHE UND EXPERIMENTELLE DERMATOLOGIE. Berlin.
ISSN 0300-8614
218(1964)-219 220* 221 222* 223-226 227* 228-235 236*-238*(1970).
Continúa como: Archiv für Dermatologische Forschung.
Continúa de: Archiv für Dermatologie und Syphilis.

ARCHIV FUR PATHOLOGISCHE ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE UND FUR KLINISCHE MEDICIN. Berlin.
128(1892) 130-131 133-143 149-152 155-158 160-163 165-170(1902).
Continúa como: Virchow’s Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medizin.

ARCHIVES DE MEDECINE DES ENFANTS. Paris.
2(1899)-8(1905).
Fusionada con: Bulletins of the Société de Pédiatrie de Paris.
Revue Française de Pédiatrie.
Para formar: Archives Françaises de Pédiatrie.

ARCHIVES D’OPHTALMOLOGIE. Paris.
36(1919)-43 49*(1932).
Fusionado con: Revue Générale d’Ophtalmologie.
Para formar: Archives d’Ophtalmologie et Revue Générale d’Ophtalmologie.

ARCHIVES D’OPHTALMOLOGIE ET REVUE GENERALE D’OPHTALMOLOGIE. Paris.
ISSN 0003-973X
7*(1947)-8* 9-10 11* 22-26 27*(1967).
Continúa como: Archives d’Ophtalmologie.
Fusión de: Archives d’Ophtalmologie.
Revue Générale d’Ophtalmologie.

ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR, DES VAISSEAUX, ET DU SANG. Paris.
ISSN 0003-9683
1(1908)-19 20* 22*-24* 29*(1936).
Continúa como: Archives des Maladies du Coeur et des Vais-seaux.

ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX. Paris.
ISSN 0003-9683
31(1938) 32*-33* 34 39-66 67* 68 69*-70* 71-82 83*-84* 85-87 88* 89-90 91*-92* 93-94 95*(2002).
Continúa de: Archives des Maladies du Coeur, des Vaisseaux, et du Sang.

ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX (PRATIQUE). Paris.
ISSN 1261-694X
1995*-96*.

ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE. Pisa.
ISSN 0003-9829
1(1882)-56(1911).

ARCHIVES MENSUELLES D’OBSTETRIQUE ET DE GYNECOLOGIE. Paris.
1(1896)-24(1919).
Fusionada con: Annales de Gynécologie et d’Obstétrique.
Para formar: Gynécologie et Obstétrique.

ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS. Orlando.
ISSN 0003-9861
35(1952)-99 104* 105-121 122* 123-140 141*-142* 146* 157*-159* 172*-173* 189*(1978).
Continúa de: Archives of Biochemistry.

ARCHIVES OF DERMATOLOGY. Chicago.
ISSN 0003-987X
82(1960)-96 97* 98-100 101* 114*-115*(1979).
Continúa de: AMA Archives of Dermatology.

ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND SYPHILOLOGY. Chicago.
ISSN 0096-6029
1(1920)-2 5-11 13-61 62*(1950).
Continúa como: AMA Archives of Dermatology and Syphilology.
Continúa de: Journal of Cutaneous Diseases Including Syphilis.

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD. London.
ISSN 0003-9888
21(1946)-25 26* 27 28*-29* 30-38 39* 40-45 46* 63(1988).

ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY. Chicago.
ISSN 0003-990X
3(1960)-5 6*-7* 11* 12-25 36* 38-44 45* 46-47 48*-51* 52-58 59*(2002).
Continúa de: AMA Archives of General Psychiatry.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY. Berlin.
ISSN 0170-9925
226(1978)-240(1987).
Continúa como: Archives of Gynecology and Obstetrics.
Continúa de: Archiv für Gynäkologie.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS. Berlin.
ISSN 0932-0067
241(1987) 243-265(2001).
Continúa de: Archives of Gynecology.

ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE. Chicago.
ISSN 0730-188X
46*(1930) 51-56 57* 58-62 63* 64-72 73* 74-75 76*-77* 78-86(1950).
Continúa como: AMA Archives of Internal Medicine.

ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE. Chicago.
ISSN 0003-9926
106(1960)-116 117* 118-126 127* 136*-137* 140*(1980).
Continúa de: AMA Archives of Internal Medicine.

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH. México DF.
ISSN 0188-0128
23(1992) 24* 25-32 33*(2002).
Continúa de: Archivos de Investigación Médica.

ARCHIVES OF NEUROLOGY. Chicago.
ISSN 0003-9942
3(1960)-5 6* 7 8* 10-13 14* 15-23 24* 25-27 28* 29 30* 31-32 33*(1976).
Continúa de: AMA Archives of Neurology.

ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY. Chicago.
ISSN 0096-6754
2(1919)-8 51*-52* 53 54* 55-56 58*-59* 61-62(1949).
Continúa como: AMA Archives of Neurology and Psychiatry.

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY. Chicago.
ISSN 0003-9950
65(1961)-66 67* 71*-72* 73-87 88*-89* 90-91 92* 93 94*(1976).
Continúa de: AMA Archives of Ophthalmology.

ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY. Chicago.
ISSN 0276-0673
36*(1942)-37* 39* 40 41*-43* 44-46 47*(1948).
Continúa como: AMA Archives of Otolaryngology.

ARCHIVES OF PATHOLOGY. Chicago.
ISSN 0361-7017
8(1929)-12 14-43 44* 45-50(1950).
Continúa como: AMA Archives of Pathology.
Continúa de: Archives of Pathology and Laboratory Medicine. Chicago.

ARCHIVES OF PATHOLOGY. Chicago.
ISSN 0363-0153
70(1960)-71 72* 73-80 81* 82-96 97*-98* 99(1975).
Continúa como: Archives of Pathology and Laboratory Medi-cine.
Continúa de: AMA Archives of Pathology.

ARCHIVES OF PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE. Northfield.
ISSN 0003-9985
100*(1976) 102*-103*(1979).
Continúa de: Archives of Pathology.

ARCHIVES OF SURGERY. Chicago.
ISSN 0272-5533
4(1922)-5 7-9 11-61(1950).
Continúa como: AMA Archives of Surgery.

ARCHIVES OF SURGERY. Chicago.
ISSN 0004-0010
81(1960)-93 94* 95-96 98-104 106* 115*-116*(1981).
Continúa de: AMA Archives of Surgery.

ARCHIVIO DI FARMACOLOGIA SPERIMENTALE E SCIENZE AFFINI. Pisa.
5(1906).

ARCHIVIO DI FISIOLOGIA. Firenze.
ISSN 0004-0096
1(1903)-10(1912).

ARCHIVIO DI TISIOLOGIA. Napoli.
1*(1946) 2-9(1954).
Continúa como: Archivio di Tisiología e delle Malattíe dell’ Apparato Respiratorio.

ARCHIVIO DI TISIOLOGIA E DELLE MALATTIE DELL’APPARA-TO RESPIRATORIO. Napoli.
ISSN 0365-7426
10(1955)-12 13* 14 15* 16 17*-18*(1963).
Continúa como: Archivio Monaldi per le Tisiología e le Malattíe dell’Apparato Respiratorio.
Continúa de: Archivio di Tisiología.

ARCHIVIO ITALIANO DI SCIENZE MEDICHE COLONIALI E DI PARASSITOLOGIA. Roma.
17*(1936)-18* 19-20 21*-23* 25*-27* 28-30(1949).
Continúa como: Archivio Italiano di Scienze Mediche Tropicali e di Parassitologia.
Continúa de: Archivio Italiano di Scienze Mediche Coloniali.

ARCHIVIO ITALIANO DI SCIENZE MEDICHE TROPICALI E DI PARASSITOLOGIA. Roma.
ISSN 0004-0282
31(1950)-37 38* 39-41 42*-43* 44 45*-46* 47-54(1973).
Continúa de: Archivio Italiano di Scienze Mediche Coloniali e di Parassitologia.

ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE. Torino.
ISSN 0004-0312
87(1949)-91 92* 93-103 104* 105-115 116* 117-120 121* 122-130 131*-132*(1975).
Absorbida por: Gazzeta Mèdica Italiana.

ARCHIVO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y ANTROPOLOGIA MEDICA. Madrid.
15(1963).
Continúa como: Asclepio: Archivo Iberoamericano de Histo-ria de la Medicina y Antropología Médica.
Continúa de: Archivos Iberoamericanos de Historia de la Me-dicina.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ALERGIA. Buenos Aires.
1(1963)-5 6*(1968).
Continúa como: Archivos Argentinos de Alergia e Inmunología.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ALERGIA E INMUNOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0570-7137
7*(1969) 9 10* 13*-17*(1983).
Continúa como: Archivos Argentinos de Alergia e Inmunología Clínica.
Continúa de: Archivos Argentinos de Alergia.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ALERGIA E INMUNOLOGIA CLINICA. Buenos Aires.
ISSN 0326-419X
18*(1984)-19* 20-21 22* 23-24 25* 26-31(2000).
Continúa como: Archivos de Alergia e Inmunología Clínica.
Continúa de: Archivos Argentinos de Alergia e Inmunología.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE DERMATOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0066-6750
1(1951)-5 6* 7-8 10-19 20* 22 23* 24-28 31*-32* 33-35 36*-37* 38-39 40* 41 42* 43 44* 45-47 48*-49* 50-51 52* 53-56 57* 58 59* 60-

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO. Buenos Aires.
23(1948) 24* 25-30 31* 32-39 40*(1965) 3*(1989) 4 5* 6-8 9*-10*(1996).
Continúa de: Archivos Argentinos de Enfermedades del Apa-rato Digestivo y de la Nutrición.
Suspendida su publicación.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA NUTRICION. Buenos Aires.
1(1925)-22(1947).
Continúa como: Archivos Argentinos de Enfermedades del Aparato Digestivo.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO Y TUBERCULOSIS. Buenos Aires.
1(1933)-2 3* 4-9 11-12(1944).

ARCHIVOS ARGENTINOS DE EPIDEMIOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0329-0859
1*(1996) 2 3*-5* 9* 11-

ARCHIVOS ARGENTINOS DE NEUROLOGIA. Buenos Aires.
1(1927-28)-5 6* 7-8 9* 10-23(1940).
Continúa como: Archivos de Neurocirugía.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRIA. Buenos Aires.
ISSN 0325-0075
1(1930)-6 7* 8-9 10*-11* 12 13*-14* 16*-17* 18-19 20* 21 22* 23 24*-28* 29 63* 64 65*-66* 68*-71* 75* 77* 78-85 86* 90*-92* 93 94* 95-100 101*-102* 103 104*-107* 108-
Acceso on-line: 1998-

ARCHIVOS ARGENTINOS DE REUMATOLOGIA. Buenos Aires.
ISSN 0004-0495
11*(1949)-13* 14-15 16* 17 18* 20* 22* 27 28* 33-36(1973).
Continúa de: Boletín de la Liga Argentina contra el Reuma-tismo.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE TISIOLOGIA. Buenos Aires.
14(1938)-32(1956).
Continúa como: Archivos Argentinos de Tisiología y Neumo-nología.
Continúa de: Archivos de Tisiología.

ARCHIVOS ARGENTINOS DE TISIOLOGIA Y NEUMONOLOGIA. Buenos Aires.
32(1956)-33 35-40(1964).
Continúa de: Archivos Argentinos de Tisiología.

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGIA CLINICA. Buenos Aires.
ISSN 1515-9825
32*(2001)-33* 35*-36* 37 38* 39 40* 41-
Continúa de: Archivos Argentinos de Alergia e Inmunología Clínica.
Acceso on-line: 2001-

ARCHIVOS DE CIRUGIA VASCULAR. Barcelona.
ISSN 1132-1946
1*(1992) 2 3* 4-7 8*-9* 11*(2002).

ARCHIVOS DE CLINICA QUIRURGICA. La Plata.
1(1939)-7(1950).

ARCHIVOS DE CRIMINOLOGIA, MEDICINA LEGAL Y PSIQUIATRIA. Buenos Aires.
1(1902).
Continúa como: Archivos de Psiquiatría y Criminología.

ARCHIVOS DE HISTOLOGIA NORMAL Y PATOLOGICA. Buenos Aires.
1(1942)-5(1953).

ARCHIVOS DE INVESTIGACION MEDICA. México DF.
ISSN 0066-6769
1(1970)-22(1991).
Continúa como: Archives of Medical Research.

ARCHIVOS DE NEUROCIRUGIA. Buenos Aires.
1(1944)-8 10-11(1954).
Continúa como: Anales de Neurocirugía.
Continúa de: Archivos Argentinos de Neurología.

ARCHIVOS DE OFTALMOLOGIA DE BUENOS AIRES. Buenos Aires.
ISSN 0066-0677
1(1925)-18 19*-25* 26-29 30* 31-35 40*-41* 42 43* 58-61 62* 79(2008).

ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA Y CRIMINOLOGIA. Buenos Aires.
2(1903)-12(1913).
Continúa como: Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal.
Continúa de: Archivos de Criminología, Medicina Legal y Psi-quiatría.

ARCHIVOS DE TISIOLOGIA. Buenos Aires.
11(1935)-13(1937).
Continúa como: Archivos Argentinos de Tisiología.
Continúa de: Anales de Tisiología.

ARCHIVOS DE LA ACADEMIA ECUATORIANA DE MEDICINA. Quito.
1992-94 2002-2004.

ARCHIVOS DE LA ASOCIACION MEDICA DEL HOSPITAL PIROVANO. Buenos Aires.
1*(1933)-4* 5-9(1941).

ARCHIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA. Zaragoza.
ISSN 0558-6291
9*(1961) 28-33 34*-35* 36-42 43* 44-45 46* 47-

ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA NACION. Buenos Aires.
1(1946-47)-3 4* 5(1949).

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANATOMIA NORMAL Y PATOLOGICA. Buenos Aires.
2*(1940)-3* 4-10(1948).

ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA ANDINA. Lima.
ISSN 0020-3750
1(1965-66)-3 4*-5*(1972).
Continúa como: Archivos de Biología Andina.

ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE MEXICO. México DF.
ISSN 0020-3785
14*(1944) 15-16 17* 18 19*-20* 31*-32* 63* 64-65 66*-70*(2000).
Continúa como: Archivos de Cardiología de México.
Continúa de: Archivos Latino-Americanos de Cardiología y Hematología.

ARCHIVOS DOMINICANOS DE PEDIATRIA. Santo Domingo.
ISSN 0004-0606
28(1992)-32 33* 34 36-37 38*(2002).

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA NUTRICION. Madrid.
1(1918)-3 5-11 13-17(1934).
Continúa como: Revista Española de las Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutrición.

ARCHIVOS IBEROAMERICANOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA. Madrid.
1(1949).
Continúa como: Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica.

ARCHIVOS INTERNACIONALES DE LA HIDATIDOSIS. Monte-video.
1*(1934)-10 12-13 15-18 20-24(1970).

ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGIA. México DF.
1(1930)-2 5* 6-12 13*(1943).

ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NEFROLOGIA PEDIATRICA. Buenos Aires.
ISSN 1667-4170
1*(2001)-2* 3* 6*(2006).

ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPE-CIALIDADES. Montevideo.
1(1932) 2* 3 4* 5-49 50* 51(1958).

ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRIA. Caracas.
ISSN 0004-0649
1(1939)-16 17* 19*-20* 21 25-27 28* 29-30 31* 32-33 34*-35* 36-39 40*-41* 42 43* 46*-47* 48 49* 50-52 53*-54*(1991).

ARGENTINA MEDICA. Buenos Aires.
1(1903)-9 10* 11-13(1915).

ARGENTINA SALUD. Buenos Aires
1(2005)-15(2006). Epoca 2: 1(2009)-

ARQUIVO DE PATOLOGIA. Lisboa.
ISSN 0004-2714
13(1941)-22 23* 24-43 45* 47*(1975).

ARQUIVOS DA ESCOLA DE VETERINARIA; UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Belo Horizonte.
ISSN 0365-8384
26(1974)-31 32*(1980).
Continúa como: Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia.
Continúa de: Arquivos da Escola de Veterinária, Universida-de de Minas Gerais.

ARTERIOSCLEROSIS, THROMBOSIS, AND VASCULAR BIOLO-GY. Baltimore.
ISSN 1079-5642
21*(2001)-25*(2005).

ARZNEIMITTEL FORSCHUNG. Aulendorf.
ISSN 0004-4172
29*(1979) 30-33 34*-36* 37-38 39*(1989).

ASCLEPIO: ARCHIVO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y ANTROPOLOGIA MEDICA. Madrid.
ISSN 0210-4466
16(1964)-17 20-21 23(1971).
Continúa de: Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica.                              Continúa como: Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y Antropología Médica.

ASCLEPIO: REVISTA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y AN-TROPOLOGIA MEDICA. Madrid.
ISSN
42(1990).
Continúa de: Asclepio. Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica.

ATENCION MEDICA. Buenos Aires.
ISSN 0325-1551
1(1972)-4(1975-76).

ATHENEA. Vicente López.
ISSN 0327-7070
1(198?) 2*-3* 4-5 6* 9-12(1998).

ATIN. AIDS TARGETED INFORMATION. Baltimore.
ISSN 1067-0718
3(1989)-5 6*(1992).
Continúa de: ATIN. Aids Targeted Information Newsletter.

ATIN. AIDS TARGETED INFORMATION NEWSLETTER. Baltimore.
ISSN 0892-0125
1*(1987) 2-3(1989).
Continúa de: ATIN. Aids Targeted Information.

ATTI DELLA ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ITALIANA. Milano.
1(1898).

ATTI DELLA SOCIETA ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE. Roma.
1(1907)-7(1913).

AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE. Washington.
ISSN 0095-6562
46*(1975)-47* 48 49*-51* 52-55 56*-57* 58 59* 60-63 64*-66* 67-75 76* 77 78*(2007).
Continúa de: Aerospace Medicine.

 

 
 

· Tesoros
· Revistas
· Catálogo
· Boletín
· Vademecum

Exhibicion On-line de los Tesoros que alberga esta Biblioteca. Libros clasicos, manuscritos, incunables, tesis y obras fundacionales de la medicina nacional y extranjera.  
  Estadísticas
Estadísticas vitales
  Diccionarios
Diccionarios médicos bilingues y traductores online
  Vademecum
Vademecum y baremo nacional
  ICD10
Clasificacion internacional de Enfermedades, 10ma. ed
Also on the Web
Medline · Lilacs · Cochrane · Scielo · BVS · PAHO · LEYES · Genome · OMIN · PubChem · PubMedCentral
 Home | Contacto